VIRTUALNA ŠETNJA U 3DKompleks apartmana Vučja dolina na Vlasinskom jezeru je najbliži prirodi izuzetnih odlika i glavnoj plazi sto je jedna od bitnih privilegija kada je u pitanju smeštaj na Vlasini. Apartmani su napravljeni u kompleksu 6 prizemnih kuca i svaka od njih je poseban apartman, to gostima pruža veći komfor i veliku privatnost što je još jedna od privilegija na Vlasini. Apartmani imaju pogled sa jedne strane na Vlasinsko jezero a sa druge strane na neverovatnu prirodu Vlasine. Svi smeštaji su najsavremenije opremenjeni od LED Televizora do šporeta sa ravnim pločama. Gde se podrazumevaju kvalitetni klima sistemi (klima uredjaji) kao i brzi WI-FI. Sa pogledom na jezero tu su uradjene spoljne klupe i stolovi za odmor i opuštanje, kao i uredjen prostor za roštiljanje. Apartmani Vučja dolina imaju zajednički privatan parking dok neki apartmani imaju zaseban. Ovde Vaš čeka i kvad koji je lako dosupan gostima...

Apartmani Vučja Dolina GPS: kordinate
42°44'28.2"N 22°19'39.9"E

>>> HE DJERDAP ("Djerdap usluge") 1.0 km
>>> NARCIS 0.6 km
>>> VLASINSKI VRTOVI "Vlasinska CHAGA" 0.3 km
>>> BEST 4.0 km
>>> Sportski teren 0.2 km
>>> Pijaca 1.0 km
>>> Fudbalski stadion 0.8 km
>>> VLASINA RID Hram Sv. Prorok Ilija 2.1 km
>>> Auto kamp 1.0 km


Vlasina je prostrana planinska visoravan na jugoistocnom pograničnom delu Srbije prosečne visine oko 1280 metara. Visoravan je prirodno vrlo otvorena ,na njenom najnižem delu na 1210 metara je smešteno Vlasinsko jezero a na obodnim delovima izdižu se srednje visoke i dosta šumovite planine. Na zapadnom obodu je pejzažno mozaični zaobljeni Čemernik na 1638 metara koji na severu postepeno prelazi u pitomi planinski masiv gramade sa vrhom Vrtop 1721 metar, na istom delu visoravni izdiže se vidikovac Bukova glava 1472 metara tako da je visoravan prema jugu izdužena i ogradjena planinskim ograncima Vardenika čiji su naistaknutiji grebeni Plašljivac 1664 metara i Strešer sa 1876 metara. U predeonom pogledu Vlasinsko jezero i njegov neposredna okolina se odlikuju specificnim i atraktivnim pejzaznim karakteristikama . Velika vodena površina okružena blago zatalasanim pobrdjem, razudjena obala,vlažne livade, tresave, dolina reke Vlasine, dva ostrva i više uzanih i izduženih poluostrva sa brojnim livadama i brezovim šumarcima daju ovom prostoru prepoznatljiv i jedinstvem izgled. Obimnim hidrotehničim intervencijama je formiran značajan hidrografski objekat Vlasinsko jezero čime su promenjene prirodne granice slivova usled čega akumulacija pripada samo Crnomorskom slivu. Akumulacija je stvorena izgradnjom brane 1949. godine na lokaciji bivse tresave, tako da se danas dve trećine nekadašnje tresave nalazi pod vodom. Nepotopljeni delovi Vlasinske tresave danas iznose oko 10 ha. Brana je zemljana sa glinenim jezgrom u sredini nasipa, visine 34 metarai dužine 239 metara. Gornja kota brane je na 1214 metara nadmorske visine. Po nadmorskoj visini ubraja se u najviše vestačke akumulacije Balkanskog poluostrva.

Vučja dolina smeštaj na Vlasinskom jezeru